Chuỗi bài này hướng dẫn cách sử dụng Plugin WooCommerce để làm một trang web bán hàng trên WordPress từ Thạch Phạm

Các bài viết và video trực tiếp từ trang thachpham.com

Danh sách bài video

 

Cảm ơn anh Thạch Phạm.

Chúc các bạn tiến bộ.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *