Bài này dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen với việc thiết kế website bằng WordPress. Các video do anh Thạch Phạm làm và hướng dẫn.

 

Chuỗi bài WordPress Cơ Bản

 

Chuỗi bài WordPress Nâng Cao

 

Full bài giảng update mới nhất trên website cá nhân của Thạch Phạm (link)

Cảm ơn anh Thạch Phạm.

Ngoài ra, bạn nào có tiếng Anh tốt có thể vào trang Support chính thức của WordPress để tìm kiếm giải pháp khi cần.

Chúc tiến bộ

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *