Sách nói về kỹ năng giao tiếp

Tập hợp vài sách nói về kỹ năng giao tiếp.

“Good communication is just as stimulating as black coffee, and just as hard to sleep after.” – Anne Morrow Lindbergh

Gợi ý cá nhân:

  • Nghe Đắc Nhân Tâm để nắm nguyên lý (nền móng của giao tiếp là chân thành sâu sắc)
  • Nghe Nghệ thuật giao tiếp để thành công để ứng dụng, nó là bộ công cụ thực hành.
  • Kết hợp thêm Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể để nhạy bén ứng xử hơn.

 

1. Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie

 

2. Nghệ thuật giao tiếp để thành công – Leil Lowndes

 

3. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể – Allan & Barbara Peace

 

4. Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ – Trác Nhã

 

5. Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình – Keith Ferrazzi & Tahl Raz

 

 

6. Năm cách để lắng nghe tốt hơn – Julian Treasure

 

Chúc tiến bộ.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *