Sách nói về kỹ năng giao tiếp

Tập hợp vài sách nói về kỹ năng giao tiếp.

“Honest communication is built on truth and integrity and upon respect of the one for the other.” – Benjamin E. Mays

 

1. Nghệ thuật giao tiếp để thành công – Leil Lowndes

 

2. Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie

 

3. Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ – Trác Nhã

 

4. Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình – Keith Ferrazzi & Tahl Raz

 

5. Làm sao kết nối với người khác – John Maxwell

 

6. Năm cách để lắng nghe tốt hơn – Julian Treasure

 

Chúc tiến bộ.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *