Protected: Trắc nghiệm tính cách

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.