Tổng hợp tài liệu tiếng Anh trên nhutly.com

Bài này tổng hợp lại các tài liệu sưu tập trên nhutly.com vào một bảng dễ tìm tài liệu.

Các bạn cũng có thể dùng lọc theo tag “engdoc“.

 

STT TÊN BÀI VÀ ĐƯỜNG DẪN TỚI TRANG GHI CHÚ
1 Chuẩn hóa phát âm trong 2 tháng

https://nhutly.com/2018/05/docs-chuan-hoa-phat-am-trong-2-thang/

Phát âm
2 Tongue twister collections (luyện câu xoắn lưỡi)

https://nhutly.com/2020/09/tongue-twister-collections/

Phát âm
3 TED-ED tài nguyên học tiếng Anh chất lượng 

https://nhutly.com/2019/09/ted-ed-tai-nguyen-hoc-tieng-anh-chat-luong/

Video đẹp
4 Website Listen in a minute 

https://nhutly.com/2019/09/hoc-tieng-anh-voi-website-listen-in-a-minute/

Học nhanh gọn mỗi ngày
5 Tiếng Anh đời thường và văn hóa Mỹ

https://nhutly.com/2018/05/docs-tieng-anh-doi-thuong-va-van-hoa-my/

Đời thường thực tế
6 English For Real Life

https://nhutly.com/2018/05/docs-english-for-real-life/

Định cư Mỹ
7 Grammar – Phần mềm học tiếng Anh của người Việt

https://nhutly.com/2018/09/grammar-phan-mem-hoc-tieng-anh-cua-nguoi-viet/

Phần mềm tổng hợp PC
8 Grammar books and video courses

https://nhutly.com/2018/06/docs-grammar-video-courses/

Ngữ pháp nâng cao
9 Sách hỗ trợ kỹ năng writing

https://nhutly.com/2018/06/docs-sach-ho-tro-ky-nang-writing/

Viết
10 Video courses hỗ trợ writing

https://nhutly.com/2018/06/docs-video-courses-ho-tro-writing/

Viết
11 Nghe tiếng Anh thực tế với Youglish

https://nhutly.com/2019/05/nghe-phat-am-tieng-anh-thuc-te-voi-youglish/

Nghe
12 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

https://nhutly.com/2019/04/ve-3000-tu-vung-tieng-anh-thong-dung-nhat/

Từ vựng
13 Làm giàu cho vốn từ vựng của bạn

https://nhutly.com/2018/05/docs-lam-giau-cho-von-tu-vung-cua-ban/

Từ vựng
14 Tài liệu reading

https://nhutly.com/2018/12/docs-tai-lieu-reading/

Đọc

Chúc tiến bộ.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published.