upGrad

Học cao học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) đã trở nên thuận tiện và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết từ khi có những công ty công nghệ giáo dục như upGrad.

Đây là những chương trình học online tiện lợi nhưng chú trọng vào thực lực.

Học viên sẽ:

  • Học linh hoạt thời gian
  • Sử dụng 100% tiếng Anh
  • Bằng cấp uy tín giá trị từ các đại học lớn
  • Học phí tiết kiệm
  • Học vụ hỗ trợ suốt tiến trình
  • Networking giá trị với bạn học quốc tế và cộng đồng upGrad Việt Nam
  • Career Support từ các đơn vị nhân sự uy tín

Truy cập vào: https://upgrad.nhutly.com/ để nhận học bổng từ Nhựt

hoặc ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG NGAY TẠI ĐÂY (trị giá vài triệu đồng)

Chúc tiến bộ.