HOME

Trang web cá nhân của Lý Minh Nhựt để lưu giữ những điều quan trọng của bản thân và chia sẻ kinh nghiệm lẫn tài liệu học ngoại ngữ – sở thích lớn nhất của mình.

Bao gồm:

  1. Home – trang chủ và thông tin hướng dẫn (nhutly.com)
  2. English – Tiếng Anh (search #english, #engdoc – tài liệu học, #engbite – các kiến thức bổ trợ và thú vị, ít được dạy)
  3. Book Instroduction – Giới thiệu sách hay (search #book)
  4. Other Languages –  Ngoại ngữ khác (search #french, #german, #chinese, #japanese, #esperanto)
  5. Blog – Trải nghiệm và kỷ niệm bản thân
  6. My Things – Mục để dành cho cá nhân (nhà đẹp, địa điểm đẹp, mẹo hay, văn hóa đặc sắc, ý tưởng thú vị hay những mục mình quan tâm) (search #mything)
  7. Personal Notes – Ghi chú, quan điểm cá nhân (search #pernote)
  8. Teaching – Tài liệu và kiến thức về dạy ngoại ngữ
  9. House – Sưu tầm các thiết kế nhà đẹp

Các kênh bổ trợ: Facebook Page, YouTube

Các bạn quan tâm hãy dùng categories hay tags liệt kê ở trên để lọc bài viết cho dễ tìm.

Đa số những bài mình chia sẻ về tài liệu học sẽ chỉ cung cấp tài liệu đơn thuần, người học cần chủ động xây dựng lộ trình và phương pháp phù hợp cho bản thân. Chỉ có bạn mới biết rõ mình có sẵn nguồn lực nào và muốn đi đến đâu.

Substitutional blog (back up blog)

————————————————-

Một số dự án khác đang triển khai:

Project 01: As a man thinketh

Project 02: The elements of style

Project 03: Nghệ thuật tối giản

Project 04: The Core English Grammar

————————————————-

DANH MỤC TOÀN BỘ CÁC BÀI VIẾT (để tìm các bài viết nhanh hơn)

Vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ nội dung.

“SHARE TO BE SHARED MORE.”