HOME

Trang web cá nhân của Lý Minh Nhựt để lưu trữ những điều quan trọng của bản thân.

Bao gồm:

  1. Home
  2. English – Tiếng Anh (search #english, #engdoc – tài liệu học, #engbite – các kiến thức bổ trợ và thú vị, ít được dạy)
  3. Book Instroduction – Giới thiệu sách hay (search #book)
  4. Other Languages –  Ngoại ngữ khác (search #french, #german,  #chinese, #japanese, #esperanto)
  5. Blog – Trải nghiệm và kỷ niệm bản thân
  6. My Things – Mục để dành cho cá nhân (nhà đẹp, địa điểm đẹp, mẹo hay, văn hóa đặc sắc, hay những mục mình quan tâm) (search #mything)
  7. Personal Notes – Ghi chú, quan điểm cá nhân (search #pernote)
  8. Các kênh truyền thông liên quan: Facebook Page, YouTube

Các bạn quan tâm hãy dùng categories hay tags để lọc bài viết cho dễ tìm.

Đa số những bài mình chia sẻ về tài liệu học sẽ chỉ cung cấp tài liệu đơn thuần, người học cần chủ động xây dựng lộ trình và phương pháp phù hợp cho bản thân. Chỉ có bạn mới biết rõ mình có sẵn nguồn lực nào và muốn đi đến đâu.

Substitute blog (back up blog)

Vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ nội dung.

“SHARE TO BE SHARED MORE.”

 

Một số dự án khác:

Project 01: https://asamanthinkethstp.wordpress.com

Project 02: https://theelementsofstylestp.wordpress.com

https://nghethuattoigian.wordpress.com

 

DANH MỤC TOÀN BỘ CÁC BÀI VIẾT