HOME

Xin chào!

Đây là weblog cá nhân của Lý Minh Nhựt, mục đích để:

A – THÔNG BÁO VỀ CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH (Nhựt trực tiếp dạy)

B – Chia sẻ những tài liệu hay về học ngôn ngữ, dạy ngôn ngữ

C – Lưu giữ những điều hay ho về thế giới xung quanh

Blog bổ trợ 100% nội dung tiếng Anh _ SUN ENGLISH

DANH MỤC TOÀN BỘ CÁC BÀI VIẾT (để tìm các bài viết nhanh hơn)

Để thuận lợi cho việc xem nội dung, các bạn xem hướng dẫn sơ bộ ở dưới.

Weblog này bao gồm:

  1. Home – trang chủ gồm giới thiệu và hướng dẫn (nhutly.com)
  2. English – Về tiếng Anh (search #english, tài liệu học tiếng Anh – search #engdoc, các kiến thức bổ trợ và thú vị của tiếng Anh, ít được dạy chính thống search – #engbite)
  3. Book – Giới thiệu và cảm nhận về sách (search #book)
  4. Language –  Tất cả các bài về ngôn ngữ khác (search #french, #german, #chinese, #japanese, #esperanto)
  5. Teaching – Tài liệu và kiến thức về dạy ngoại ngữ (search #teaching)
  6. Skill – Các kỹ năng cần thiết khác (search #skill)
  7. Useful Info – Các thông tin hữu ích (search #usefulinfo)
  8. Tech – Các thông tin và kiến thức về công nghệ nổi bật (search #tech)
  9. Business – Các kỹ năng làm việc (search #business)

Các kênh bổ trợ: Facebook Page, YouTube, Pinterest

Link đến blog back up    /   Link website The core English Grammar

“SHARE TO BE SHARED MORE” 

Vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ nội dung.