Chủ đề thảo luận tiếng Anh

Trang web ESL Discussions được thiết kế để cung cấp các chủ đề thảo luận, phục vụ rất tốt cho việc tổ chức các câu lạc bộ nói tiếng Anh.

Các giáo viên có thể dùng để tìm chủ đề bài học và đặt câu hỏi cho học viên thực tập speaking. Nên chuẩn bị thêm list từng vựng của từng bài để cung cấp cho học viên.

Đây là giao diện website:

 

Khi vào từng chủ đề sẽ có list câu hỏi kèm theo, giáo viên có thể chọn định dạng PDF hay Word để in handout

 

Have fun.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *