Paraphrasing: kỹ năng viết lại câu mà vẫn giữ ý chính của câu gốc.

Đây là kỹ năng thiết yếu cho các bạn muốn làm bài viết tốt trong tất cả các kỳ thi tiếng Anh có writing.

Lúc đầu học paraphrasing sẽ khó vì vốn từ ít và ngữ pháp chưa vững. Tuy nhiên khi đã học lên cao và luyện tập đủ nhiều thì đây là một skill rất lợi hại, thú vị nữa. Thử tưởng tượng bạn có thể dùng 10 câu khác nhau để diễn đạt một ý với các sắc độ nghĩa tùy ý của bạn, lúc ấy bạn như một thiên tài về ngôn ngữ vậy.

 

Thêm nữa, dành cho các bạn du học sinh. Ở nước ngoài việc đạo văn (plagiarism) là tối kỵ. Ở Mỹ, nếu một câu trích dẫn trùng lặp với một câu văn của ai đó từ 7 từ liên tục trở lên, bạn được xem là một đạo văn gia (plagiarizer – người ăn cắp chữ). Họ sẽ có những công cụ kiểm tra đạo văn hiện đại (plagiarism checker) để kiểm tra việc “tái sử dụng chữ một cách vô tư” của bạn (plagiarizing). Khi đó, uy tín cá nhân sẽ là một cái gì đó xa xỉ để gìn giữ. Thế nên, kỹ năng viết lại bạn phải nắm, càng vững càng tốt. Đồng thời, có trích dẫn gì phải ghi rõ nguồn gốc.

Tài liệu học parapharsing khá ít, bài này chia sẻ một số nguyên tắc và vài công cụ hỗ trợ các bạn.

Nguyên tắc parapharasing: biến đổi từ (đổi form, đổi trật tự, dùng từ đồng nghĩa), biến đổi ngữ pháp (đổi sang bị động, chủ ngữ giả, cấu trúc tương tự…)

  • Về biến đổi từ: các bạn dùng từ điển Anh-Anh, xem thêm phần synonym, học word form/word family
  • Về biến đổi ngữ pháp: cày ngữ pháp thôi biết sao giờ, hix (nắm các thì, các thể chủ/bị động, đảo ngữ, câu phức/ghép…)

 

Công cụ:

Hai trang web để thực tập online, khi bạn viết một câu nào đó sẽ được paraphrase lại. Viết nhiều và ghi chú lại là cách học tốt nhất.

Ví dụ về kết quả trả về:

 

Một video về paraphrasing trên YouTube, các bạn có nhiều thời gian thì xem thêm các video khác:

Mini book cho bài test IELTS của anh Ngọc Bách (tham khảo thêm vài mẫu paraphrases)

 

Học kỹ năng này phải kiên trì và chăm chỉ, khả năng ngôn ngữ của bạn sẽ cải thiện đáng kể, rất đáng bỏ công.

Chúc các bạn tiến bộ.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *