Vài audio book về chủ nghĩa tối giản

Vài audio book về Minimalism – chủ nghĩa tối giản.

1. Nghệ thuật tối giản, có ít đi – sống nhiều hơn của Dominique Loreau

 

2. Lối sống tối giản của người Nhật của Sasaki Fumio

 

3. Sống đơn giản cho mình thanh thản của Shunmyo Masuno

 

4.  Minimalism: Live a Meaningful Life

Bonus

Enjoy, minimalists!

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.