Vài audio book về chủ nghĩa tối giản

Vài audio book về Minimalism – chủ nghĩa tối giản.

1. Nghệ thuật tối giản, có ít đi – sống nhiều hơn của Dominique Loreau

 

2. Lối sống tối giản của người Nhật của Sasaki Fumio

 

3. Sống đơn giản cho mình thanh thản của Shunmyo Masuno

 

4. The Joy of Less – Francine Jay

 

5.Minimalism for Living, Family, and Budgeting

 

6.  Minimalism: Live a Meaningful Life

Bonus

Enjoy, minimalists!

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.