NEWS

CafeF  NDH Vietstock  Fire Ant
CafeBiz  VNExpress Vietcetera  Bloomberg 
Genk QT mạng  Tinh tế YouTube

 

STUDY

Udemy Ubrand Vietgrow LinkedIn
Ms. Phi Vân Brian Tracy Mr. Tuấn Ebook
Voice 01 Voice 02 Voice 03 Math

 

Notes:

  • Practice Voice 01-02-03: 20 minutes everyday in the morning
  • Do mental math 2 minutes/day
  • Update news 30 minutes/day (at least 10 minutes reading in English)
  • Practice calligraphy 30 minutes/day

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *