Vài audio book về chủ nghĩa tối giản

Vài audio book về Minimalism – chủ nghĩa tối giản.

1. Lối sống tối giản của người Nhật của Sasaki Fumio

 

2. Sống đơn giản cho mình thanh thản của Shunmyo Masuno

 

 

3.  Minimalism: Live a Meaningful Life

 

Enjoy, minimalists!

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.