Một số dạng bài writing Cambridge FCE (B2)

Giới thiệu một số dạng bài writing trong đề thi FCE Cambridge. Ở đây giới thiệu sơ lược cho các bạn có cái nhìn đầu tiên về hình thức các loại bài viết.

Có 6 dạng bài: essay, article, email, letter, review và report.

 

Chúc tiến bộ.

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.