5 Steps to speak a new language

Bài này giới thiệu một chuỗi video chia sẻ về cách học ngoại ngữ của anh Phạm Quang Hưng, tác giả sách 5 Steps to speak a new language.

Trong chuỗi video và sách của mình, anh chia sẻ cách học ngoại ngữ áp dụng quy tắc 80/20 cho core vocabulary, dùng phương pháp đọc đồng chủ đề để thu nạp từ vựng một cách tự nhiên, kỹ thuật bản đồ nghe (sound mapping) để luyện nghe,  cũng như một số kiến thức về cách bộ não hoạt động khi tiếp nhận một ngôn ngữ mới.

 

Các chia sẻ của anh hữu ích với mình, đến bây giờ mình vẫn đang rất thường sử dụng phương pháp đọc đồng chủ đề (đọc nhiều tài liệu khác nhau về cùng một nội dung hay một chủ đề nào đó, vì cùng nội dung nên lượng từ vựng nhất định sẽ được lặp đi lặp lại, đến khi được tiếp xúc đủ nhiều, não sẽ ghi nhớ được từ vựng cũng như các cách dùng của từ vựng đó).

Công cụ hỗ trợ mình chủ yếu là Kool Dictionary (lấy phần mềm này ở bài: Từ điển Kool Dict và Oxford Advanced Learner’s Dictionary)

 

Những bạn làm việc ở công ty nước ngoài hay yêu thích ngoại ngữ, hãy cứ chuẩn bị sẵn năng lực ngôn ngữ (bất cứ ngôn ngữ nào), biết đâu, giống anh Hưng, cơ hội sẽ đến vào một ngày nào đó. Ngày xưa nhiều nhân tài kiệt xuất do trui rèn năng lực nhiều năm ròng rã để một lần cơ hội đến, họ nắm lấy rồi thành tựu lẫy lừng.

 

Các video:

Sách 5 Steps to speak a new language – Pham Quang Hung

Mục lục:

Mình khuyến khích các bạn nên đọc một quyển sách trọn vẹn bằng tiếng Anh. Cuốn này rất phù hợp là quyển sách tiếng Anh đầu tiên cho những bạn chưa từng. Việc đọc trọn vẹn này cho bạn rất nhiều lợi ích (tăng từ vựng, tăng ngữ pháp, tăng tính kỷ luật), lớn hơn là làm tăng đáng kể cảm giác tự tin cộng với tự hào về bản thân.

 

Chúc tiến bộ.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

2 thoughts on “5 Steps to speak a new language

Comments are closed.