Học tiếng Anh với 44 đời Tổng thống Mỹ

Bạn nào đang học tiếng Anh và thích lịch sử có thể tìm hiểu về tất cả các đời tổng thống Hoa Kỳ ở trang này: Lessons on American Presidents

Mỗi lesson là một bài về tiểu sử và sự nghiệp của từng vị tổng thống, gồm đầy đủ file mp3/pdf/các bài tập bổ trợ. Các giáo viên dùng để dạy học rất thuận tiện.

 

Website này rất dễ dùng, chúc các bạn thành trùm lịch sử Mỹ nhé.

Have fun.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *