So sánh từ gần nghĩa với WikiDiff

Khi phân vân cách dùng từ có nghĩa gần nhau (ví dụ: affect/effect, big/large…), vào wikidiff để tra cứu.

Ngôn ngữ hiển thị: tiếng Anh

Cách dùng: gõ 2 từ cần so sánh, đọc kết quả.

Simple like this.

Link: https://wikidiff.com/

Done.

 

 

Chúc tiến bộ.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *