Hôm nay tìm được trang web chuyên giảng giải về cách dùng các dấu câu tiếng Anh rất hay. Dấu câu là mảng kiến thức ít được đề cập đến trong các chương trình ngữ pháp mặc dù chúng cực kỳ quan trọng. Sử dụng sai dấu câu có thể làm đứt gãy các mạch ý và làm sai lệch nội dung.

 

Trang web này là The Punctuation Guide của Jordan Penn. Có thể xem đây là một công trình nghiên cứu, tác giả đã tra cứu lượng lớn tài liệu và biên soạn lại một cách chi tiết về cách dùng các dấu câu trong văn viết Anh, Mỹ. Các chỉ dẫn được trình bày chi tiết, rõ ràng, rất hữu dụng cho các bạn muốn chuẩn hóa tiếng Anh của mình.

Đây là giao diện trang web:

 

About This Guide

After searching the web for a comprehensive guide to American punctuation and not finding one, I decided to create my own.

 

In the early years of written English, punctuation served to mark pauses and other aspects of speech when text was read aloud. Over the subsequent centuries, punctuation marks were refined, eventually being used to indicate grammatical relationships between parts of a sentence. Today, punctuation serves both purposes, though the grammatical function dominates.

 

This guide shows the current style of American punctuation. British punctuation is slightly different, as explained here.

In creating this guide, I have consulted dozens of authorities, both online and in print. Where the authorities disagree, I either have explained the various positions or have presented the style I believe to be most useful. Fortunately, in most aspects of punctuation, there is general agreement.

 

Finally, as everyone knows, rules are made to be broken. Though it is a tired cliché that you must know the rules before you can break them, it is nevertheless true. This guide will show you the rules, but it is up to you to decide what to do with them.

Thanks Mr. Penn.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.