Sleep Learning Part 02 – Popular Asian Languages

Tiếp theo phần 01 – Popular European Languages về các tài liệu học ngoại ngữ theo phương pháp Sleep Learning. Bài này chia sẻ các ngoại ngữ châu Á thông dụng.

Các tiếng các có thể tìm thêm từ trang chủ EKO Languages.

VIETNAMESE

CHINESE (Mandarin)

JAPANESE

KOREAN 

ARABIC 

HINDI

THAI

HEBREW

Với bộ tài liệu đồng nhất về nội dung như trên sẽ rất thuận lợi cho việc học nhiều hơn một ngoại ngữ cùng lúc, các bạn có thể thử.

Chúc tiến bộ, the polyglots!

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.