Tài liệu giao tiếp tiếng Anh cấp Trung và Cao cấp

Bài này giới thiệu tài liệu học giao tiếp cho cấp độ trung cấp trở lên.

 

1.  NEW DYNAMIC ENGLISH của Phạm Văn:

Chương trình “Anh ngữ sinh động” do ông Phạm Văn phụ trách với mục đích dạy đàm thoại cho người học có trình độ trung cấp được phát lúc 5 giờ 30 sáng thứ Bảy, và phát lại lúc 10 giờ tối thứ Hai ở đài VOA. Đây là bộ tài liệu hàm lượng tri thức cao, mỗi bài một chủ đề nhỏ, lồng ghép văn hóa trong đó. Giọng đọc êm êm như chú Ngọc Ngạn, mang màu sắc văn chương của trí sĩ xưa.

 

Có đến 340 bài ở thời điểm hiện tại. Có thể 1-2 ngày học 1 bài (link học online ở tiêu đề tài liệu).

Các bạn học offline có thể tải 200 bài ở đây.

 

 

2.  FLUENT ENGLISH của Living Language

The course is divided into twenty lessons covering a range of topics from small talk and social situations, to telephones and business meetings, to computers, politics, and the Internet. Each lesson offers essential vocabulary related to its topic, as well as important phrasal verbs and idiomatic expressions that are typically challenging to the intermediate level student.

 

3. SPEAK ENGLISH AROUND TOWN của Amy Gillet

Một sản phẩm nữa của tác giả Amy Gillet lừng danh với tác phẩm Speak English Like An American.

Learn the right way to say what you mean in dozens of daily situations.

 

You already speak English. With Speak English Around Town, you’ll learn to speak it better … and to express yourself more like a native speaker of English.Through lively and realistic dialogues, Speak English Around Town teaches the expressions you need for everyday life. You will use these expressions when shopping, dining out, socializing with American friends, traveling around the USA, and during dozens of other daily activities.

 

Chúc tiến bộ.

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

One thought on “Tài liệu giao tiếp tiếng Anh cấp Trung và Cao cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *