Về Slang (tiếng lóng) trong tiếng Anh

“Slang” chính là từ ghép lại của Street Language. “Slang” là từ lóng, tiếng lóng hay nói rõ ràng hơn là những từ ngữ không mang nghĩa tiêu chuẩn nhưng được sử dụng cực kỳ phổ biến, nhất là trên Internet, trong phim và trong nội bộ giới trẻ.

 

       Vài ví dụ:

Chicken:                                hèn nhát

Chicken out:                         từ bỏ việc gì đó vì quá sợ

Dead end!                             đường cùng

Dead meat!                          chết chắc

God knows!                          trời biết

Go for it!                               hãy thử xem

Get lost!                                đi chỗ khác chơi

Got’cha:                                bắt được/lừa được cậu rồi nhé

Grand:                                  1000 dollar

 

“Slang” thường mang tính chất biến hóa, sinh động, biểu cảm, ẩn dụ cao hơn ngôn ngữ bình thường, vì thế nên không được sử dụng trong ngôn ngữ trang trọng. Việc hiểu và sử dụng tốt các tiếng lóng sẽ giúp khả năng giao tiếp, tương tác tiếng Anh với người nước ngoài tự nhiên hơn bao giờ hết.

 

Đây là bộ STREET SPEAK rất nổi tiếng của David Burke về chủ đề này. Gồm Street Speak cho đời thường và Street Speak trong business.

Street Speak: Street Speeak 01Street Speeak 02Street Speeak 03

Street Speak Business: Street Speak Business 01, Street Speak Business 02

 

Một số video của chính tác giả:

Chúc tiến bộ.

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

One thought on “Về Slang (tiếng lóng) trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.