Kho tài liệu luyện phát âm tiếng Anh

Đây là kho tài liệu tuyển chọn về luyện âm, luyện giọng tiếng Anh. Các bạn click vào tên tác giả để tìm hiểu về từng tài liệu, link tải về tài liệu ngay tên tài liệu.

  1. Pronunciation WorkshopPaul Gruber
  2. Master Spoken EnglishNhóm tác giả (phiên bản Việt Nam thầy Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn)
  3. 50 Rules You Must KnowLisa Mojsin
  4. Mastering The American AccentLisa Mojsin
  5. American Accent TrainingAnn Cook
  6. The K MethodAndy Krieger
  7. Say It Correctly, The American Accent CourseLisa Mojsin
  8. American Accent Training GrammarAnn Cook
  9. Sheep Or ShipAnn Baker
  10. Clear SpeechJudy B.Gilbert

Mình có gợi ý lộ trình học 2 tháng ở bài Chuẩn hóa phát âm trong 2 tháng, khuyến khích các bạn theo lộ trình này.

Chúc tiến bộ.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

2 thoughts on “Kho tài liệu luyện phát âm tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.